Swyddfa Docynnau
01792 863722

Ar y Ffordd
Gadewch yr M4 ar Gyffordd 45 a chymerwch yr A4067 i Bontardawe.
Ar y cylchfan ewch yn syth ymlaen (2il allanfa). Ar yr 2il gylchvan ewch syth ymlaen. Ar yr 3ydd gylchfan cymerwch yr 2il allanfa ar y chwith. Ewch yn syth ymlaen ar y 4ydd cylchfan (3ydd allanfa) i Ystad Ddiwydiannol Pontardawe.
Cymerwch y troad 1af ar y chwith ar gyfer Canolfan Siopa Stryd Herbert. Trowch i’r chwith wrth y gyffordd T. Mae Canolfan Celfyddydau Pontardawe ar y chwith

Parcio
Mae lle i barcio ar hyd Stryd Herbert, yn y maes parcio cyhoeddus lleol (trowch i’r dde wrth y Ganolfan Gelfyddydau) neu wrth faes parcio clwb nos ‘Paradise’.
Mae’r cyfarwyddiadau fel a ganlyn: Ar y 3ydd cylchfan, trowch i’r chwith (2il allanfa) ac mae’r maes parcio wedi’i leoli ar y dde. Mae pont gerdded yn y maes parcio.
Cerddwch ar draws y bont gerdded ac mae Canolfan Celfyddydau Pontardawe wedi’I lleoli ar ochr arall y ffordd.

Cludiant Cyhoeddus
Ar y Bws Mae bysiau uniongyrchol rheolaidd i Bontardawe o Gastellnedd ac Abertawe
Ar y Trên Gorsaf Castell-nedd yw’r orsaf reilffordd agosaf, tua 6 milltir i ffwrdd

Tacsi Agosaf:
Pontardawe taxi: 01792 865560
A&M taxi: 01792 830241
Black Cabs: 01792 864856

Ewch i'n chwaer lleoliadau...

Digwyddiadau Chwilio
MENU